Website Rotterdam Culinair

Een ho­re­ca­ge­le­gen­heid vin­den in Rot­ter­dam is een ei­tje met de si­te Rot­ter­dam Cu­li­nair. Hier vind je pre­cies het tent­je dat bij jouw ge­le­gen­heid past.

01-06-2010

Om het zoe­ken naar een ge­schik­te ho­re­ca­ge­le­gen­heid te ver­ge­mak­ke­lij­ken is de in­de­ling van de web­si­te aan­ge­past. De si­te is bo­ven­dien uit­ge­rust met het zoek­ma­chi­ne vrien­de­lij­ke Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Door het in­voe­ren van de juis­te zoek­woor­den wordt de web­si­te nu  nog be­ter ge­von­den.

Be­kijk http://www.rot­ter­dam­cu­li­nair.nl/hier de web­si­te.