Restyle voor de website van JNS beheer

De web­si­te van JNS be­heer heeft een re­sty­le on­der­gaan. Een aan­tal jaar ge­le­den wer­den wij ook in­ge­scha­keld voor het ont­werp en de ont­wik­ke­ling van de web­si­te. Met de re­sty­le is re­ke­ning ge­hou­den met de laat­ste trends.

23-07-2013

Ook is er een nieu­we mo­du­le aan de web­si­te toe­ge­voegd waar­mee de te huur staan­de be­drijfs­pan­den kun­nen wor­den ge­toond. 

Ben je ook ge­ïn­te­res­seerd in een re­sty­le van je web­si­te? /over-ons/con­tactNeem dan even con­tact met ons op.