Responsive ISR website staat live

De web­si­te voor het In­sti­tuut Sport­recht­spraak staat li­ve! Ge­brui­kers­ge­mak, een­vou­dig vin­den van do­cu­men­ten en na­druk op de pij­lers van het ISR staan cen­traal. Be­kijk de web­si­te.

14-03-2018