Responsive Dok99 Rotterdam website staat live

De Dok99 Rot­ter­dam web­si­te staat li­ve! De nieu­we web­si­te is res­pon­si­ve en dus ge­op­ti­ma­li­seerd voor al­le ap­pa­ra­ten. Ach­ter de scher­men wordt de laat­ste hand ge­legd aan de Dok99 Vlaar­din­gen web­si­te. Be­kijk de Rot­ter­dam­se va­ri­ant.  

28-02-2018

Bei­de web­si­te zijn te be­he­ren van­uit het­zelf­de con­tent ma­na­ge­ment sys­teem.