Nieuwsgierig naar 2010

Wij ook…

01-01-2010

Hy­ves, Fa­cebook, Twit­ter? Wha­t's next?Hy­ves, Fa­cebook, Twit­ter? Wha­t's next? | Wel­ke nieu­we gad­gets zul­len we in 2010 toe­voe­gen aan XMS? | Wie wordt de 100e ge­brui­ker van on­ze en­quê­te-ap­pli­ca­tie?Wie wordt de 100e ge­brui­ker van on­ze en­quê­te-ap­pli­ca­tie? | We­ten wij het aan­tal door ons ont­wik­kel­de web­si­tes op­nieuw te ver­ho­gen in 2010? | Hoe zou het meis­je op de fo­to er van de voor­kant uit­zien?Hoe zou het meis­je op de fo­to er van de voor­kant uit­zien? | Wor­den on­ze nieu­we pro­duc­ten - Pers­be­reik en Uw Per­so­neels­za­ken - écht zo suc­ces­vol als we ver­wach­ten? | Welk re­cla­me­bu­reau ver­rast ons in 2010 met het meest uit­da­gen­de ont­werp? | Be­hoort de kre­diet­cri­sis in 2010 tot de ver­le­den tijd? | Hoe­veel va­len­tijns­kaar­ten zal ik dit jaar krij­genHoe­veel va­len­tijns­kaar­ten zal ik dit jaar krij­gen? | Wie wordt de 12.000e ge­brui­ker van on­ze com­pe­ten­tie­me­ter?

Eén ding is wel  ze­ker,  wij wen­sen u voor 2010 het al­ler­bes­te.

Hap­py new year !

Me­de­wer­kers Ca­pi­ca

Kerst­kaart 2009