Liefhebbers gezocht voor Heijplaat in Rotterdam

Ko­pers mee la­ten den­ken over het ont­werp van een wo­ning lijkt een gou­den greep te zijn van Ho­meD­NA. Op lief­heb­bers­ge­zocht.nl kun­nen al­le ge­ïn­te­res­seer­den in een wo­ning op Heij­plaat in Rot­ter­dam zich in­schrij­ven. Zij kun­nen zelf be­slis­sen over bij­voor­beeld het soort ge­vel of de wo­ningin­de­ling. Of zelf een huis la­ten ont­wer­pen en bou­wen. Sa­men met Ho­meD­NA heb­ben we voor dit pro­ject een web­si­te ont­wik­keld. 

25-06-2012

Op http://www.lief­heb­bers­ge­zocht.nlwww.lief­heb­bers­ge­zocht.nl zie je op de ho­me­pa­ge een mo­ge­lijk­heid om een http://lief­heb­bers­ge­zocht.nl/woon­test_/?cid=2749woon­test te doen. Hier kan je pre­cies aan­ge­ven wat jouw wen­sen zijn, voor welk be­drag jij je wo­ning zou wil­len bou­wen en hoe de­ze er dan uit moet zien qua ar­chi­tec­tuur­stijl. Maakt het jou niet zo­veel uit, maar heb je wel be­lang­stel­ling? Klik dan ge­woon op http://lief­heb­bers­ge­zocht.nl/be­lang­stel­ling/?cid=2744de be­lang­stel­ling knop en vul het for­mu­lier in.

Is Heij­plaat in Rot­ter­dam wat voor jou? http://lief­heb­bers­ge­zocht.nl/ho­me/?cid=2740Be­kijk dan de web­si­te www.lief­heb­bers­ge­zocht.nl hier!