Kick-off bij Oogwereld

Ook Oog­we­reld heeft ge­ko­zen voor een sa­men­wer­king met Ca­pi­ca en op 24 ja­nu­a­ri vond de of­fi­ci­ë­le kick-off plaats. Sa­men gaan we de ko­men­de we­ken aan de slag om tot een suc­ces­vol so­ci­aal in­tra­net te ko­men. Via de­ze web­si­te en via on­ze so­ci­al me­dia ka­na­len hou­den we je op de hoog­te van dit mooie pro­ject.  

24-01-2017

Kick-off Oog­we­reld