JNS Beheer

Voor het ont­werp van de web­si­tes van JNS vast­goed en VVE be­heer heeft on­ze ont­wer­per zich la­ten in­spi­re­ren door de plaats waar de be­drij­ven zijn ge­ves­tigd, na­me­lijk Ba­rend­recht.

18-07-2011

Van­uit de­ze stad is de sky­li­ne van Rot­ter­dam goed te zien. De­ze lijn is door­ge­trok­ken op de web­si­te. Naast het ont­werp heb­ben we ook de tech­niek van de web­si­te ver­zorgd. De aan­ge­bo­den dien­sten en af­ge­ron­de pro­jec­ten zijn met jQuery om­ge­to­verd tot een dy­na­misch port­fo­lio. Met een paar sim­pe­le klik­ken, vlieg je door de web­si­te.