Intranet Congres 2017. Kom jij ook?

Op 23 maart 2017 vindt al­weer de 9de edi­tie van het Con­gres In­tra­net plaats in het Me­dia­Pla­za in Utrecht. Ook dit jaar is Ca­pi­ca weer aan­we­zig als spon­sor met een ei­gen stand en gaan on­ze on­li­ne be­den­kers graag met je in ge­sprek. Tij­dens het event wor­den be­zoe­kers bij­ge­praat  over ac­tu­e­le trends en ont­wik­ke­lin­gen. Met kor­ting naar het event? Lees dan snel ver­der. 

23-02-2017

Con­gres In­tra­net 2017

Meer in­for­ma­tie over het Con­gres In­tra­net vind je Con­greshier

Ex­tra voor­de­lig naar het con­gres?

Met kor­ting naar het Con­gres In­tra­net 2017? Stuur ons dan een Kor­tinge-mail met je ge­ge­vens.