Ik ben Ra: God van de zon

Ne­der­land is weer een aan­bie­der van zon­ne­warm­te in­stal­la­ties rij­ker: ik ben ra. Het ont­werp van de web­si­te is ver­zorgd door Het Stormt. De tech­niek, waar­on­der de in­tro, is na­tuur­lijk van on­ze ei­gen hand.

09-09-2010

Bij­zon­der aan de web­si­te is de re­ken­mo­du­le waar­mee de be­zoe­ker pre­cies de prijs kan be­re­ke­nen van een zon­ne­warm­te in­stal­la­tie. Ook het con­tact­for­mu­lier werkt op een bij­zon­der ma­nier. Pro­beer het zelf en be­kijk de web­si­te van http://www.ik­ben­ra.nlik ben ra