Hoe snel is glasvezel nu echt?

ISDN vs Glas­ve­zel

01-10-2015

ISDN vs Glas­ve­zel: de po­pu­lair­ste down­lo­ads van 2014 in per­spec­tief

Ie­der­een heeft het over de snel­heid van glas­ve­zel, maar hoe snel is glas­ve­zel nu echt? In on­der­staan­de in­fo­grap­hic plaatst Reg­ge­fi­ber de snel­heid in per­spec­tief door een ISDN-ver­bin­ding te ver­ge­lij­ken met een glas­ve­zel­ver­bin­ding. Hoe­lang doe je er over om de po­pu­lair­ste down­lo­ads van 2014 te down­lo­a­den? En hoe­veel flop­py­'s heb je ei­gen­lijk no­dig om dit op te kun­nen slaan?

20151001-snel­heid-glas­ve­zel-in­fo­grap­hic.jpg

Via: http://www.ein­de­lijk­glas­ve­zel.nl/nieuws/po­pu­lair­ste-down­lo­ads-van-2014-in-per­spec­tief/Reg­ge­fi­ber