Fijne Valentijn! Waarmee word jij graag verrast?

Va­len­tijns­dag staat al­weer voor de deur en dat wil­de we niet zo­maar aan ons voor­bij la­ten gaan. Als ver­ras­sing heb­ben we dus een spe­ci­a­le vi­deo op­ge­no­men. 

08-02-2016

We wen­sen jou al­vast een he­le fij­ne Va­len­tijns­dag en als we je nog er­gens mee kun­nen ver­ras­sen ho­ren we het graag!

We heb­ben ont­zet­tend veel ge­la­chen met het ma­ken van de­ze vi­deo en dat wil­len we graag met jul­lie de­len. Be­kijk hier­on­der de vi­deo en fo­to's van de ma­king of.

va­len­tijn1.jpg

va­len­tijn2.jpg

va­len­tijn3.jpg

va­len­tijn4.jpg

va­len­tijn5.jpg

va­len­tijn7.jpg

va­len­tijn6.jpg