Enquête applicatie Questica voor Rabobank Rotterdam

Een on­der­zoek on­der klan­ten of per­so­neel wordt meest­al uit­ge­voerd door mid­del van een en­quê­te. Ook Ra­bo­bank Rot­ter­dam voert re­gel­ma­tig on­der­zoe­ken uit. Zij ma­ken daar­voor sinds kort ge­bruik van on­ze en­quê­te­ap­pli­ca­tie Ques­ti­ca.

18-10-2011

Ques­ti­ca kan ge­bruikt wor­den om en­quê­tes op te stel­len, maar ook om uit­no­di­gin­gen met per­soon­lij­ke in­logco­des te ver­stu­ren via e-mail. Na in­vul­len van de en­quê­tes zijn ver­schil­len­de sta­tis­tie­ken be­schik­baar, zo­als taart- en staaf­di­a­gram­men. Met één druk op de knop zijn de­ze te down­lo­a­den in Ex­cel for­maat.