Eerste oplevering website Capital Value

Een mooi be­gin van de werk­week! Van­daag vie­ren we de eer­ste op­le­ve­ring van de nieu­we web­si­te van Ca­pi­tal Va­lue. Pro­ject­lei­der Jelle Ma­ra­nus geeft ge­lijk een ge­brui­kers­trai­ning zo­dat de nieu­we web­si­te ge­vuld kan gaan wor­den.

Jelle 18-04-2017 Contact