Durf te vragen

Je hebt het vast wel eens voor­bij zien ko­men op so­ci­al me­dia: #durf­te­vra­gen. Een ef­fec­tie­ve ma­nier om snel een ant­woord te krij­gen op een vraag door ac­tief je net­werk in te zet­ten. Dat past na­tuur­lijk ook uit­ste­kend bin­nen het in­tra­net. De app Durf te vra­gen bie­den we dan ook stan­daard aan.

 

Sabine 23-01-2018 Contact

Wil je meer in­for­ma­tie over de­ze app? Klik dan #dtvhier