Dealers MSE loggen in om zelf offertes te maken

Op de web­si­te van 'Maak Stor­a­ge Een­vou­dig' kon­den dea­lers al in­for­ma­tie vin­den over de aan­ge­bo­den op­los­sin­gen voor da­ta­op­slag. Maar 'Maak Stor­a­ge Een­vou­dig' wil­de haar dea­lers meer mo­ge­lijk­he­den ge­ven.

30-11-2010

De web­si­te werd daar­om uit­ge­breid met de mo­ge­lijk­heid voor dea­lers om in te log­gen op een spe­ci­aal on­der­deel van de web­si­te. Na­dat zij zijn in­ge­logd, kun­nen ze een of­fer­te op­stel­len voor hun eind­klan­ten en di­rect door­stu­ren. Dit zorgt er­voor dat al­le uit­ein­de­lij­ke eind­klan­ten al­tijd een uni­for­me of­fer­te ont­van­gen.