De Troubadour Interieurs

Drie maal hoe­ra voor De Trou­ba­dour In­te­ri­eurs. Zij be­staan15 jaar en dit vie­ren zij sa­men met hun klan­ten. Om het feest com­pleet te ma­ken ont­wik­kel­de In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca een ani­ma­tie op de ho­me­pa­ge die leidt naar de spe­ci­a­le ac­tie­pa­gi­na. Klan­ten van De Trou­ba­dour In­te­ri­eurs kun­nen daar een ac­tie­la­bel down­lo­a­den voor kor­ting op di­ver­se ar­ti­ke­len.

10-05-2010

De web­si­te van De Trou­ba­dour kan door het ge­bruiks­vrien­de­lij­ke Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS zelf on­der­hou­den wor­den. Ook pa­gi­na's kun­nen een­vou­dig toe­ge­voegd wor­den.

Ook zo'n mooie ani­ma­tie op uw si­te? Neem dan/con­tact/con­tact_op­ne­men/?cid=15 con­tact met ons op.