De Stolze website staat live en is in maar liefst zeven talen beschikbaar, waaronder Russisch en Turks

De meer­ta­li­ge ver­sies van de web­si­te wor­den in één XMS be­heerd.

09-12-2015

In het XMS wis­sel je mak­ke­lijk van taal om bij­voor­beeld nieuws­be­rich­ten en pa­gi­na's te ver­ta­len. Het XMS biedt je per mo­du­le een over­zicht van items die je al ver­taald hebt. Zo houd je al­tijd het over­zicht over de ver­schil­len­de meer­ta­li­ge ver­sies van de web­si­te.

http://www.stol­ze.nl/Be­kijk de web­si­te
http://www.stol­ze.nl/enVi­sit the web­si­te
http://www.stol­ze.nl/deBe­su­chen Sie die Web­si­te
http://www.stol­ze.nl/esVi­si­te el si­tio web
http://www.stol­ze.nl/ruпосетите веб-сайт
http://www.stol­ze.nl/trWeb si­tesini ziy­a­ret edin