De speciale landingspagina voor de GO-trainingen van T-MC staat live

Op www.ge­t­or­ga­ni­sed.nu vind je al­les over de GO Trai­nin­gen van ad­vies­bu­reau T-MC. De ge­t­or­ga­ni­sed.nu lan­dings­pa­gi­na is aan het XMS van de hui­di­ge web­si­te toe­ge­voegd en bei­de web­si­tes de­len in­for­ma­tie zo­als het trai­nings­aan­bod. Zo kan T-MC de trai­nin­gen en in­schrij­vin­gen mak­ke­lijk van­uit één cen­tra­le plek be­he­ren.

 

05-12-2016