De Lujo tassen: voor vrouwen die vinden dat ze het waard zijn.

Ben jij op zoek naar fas­hi­on, luxe en stijl? De Lu­jo heeft het. Zij bie­den iets aan wat de mees­te vrou­wen al­tijd bij zich heb­ben. Of ze nou gaan shop­pen of uit­gaan. Maar ne­men ze al­tijd de­zelf­de mee? De Lu­jo weet ze­ker van niet. Nieuws­gie­rig naar wij het over heb­ben?

21-02-2012

De Lu­jo biedt tas­sen, fas­hi­o­na­ble must ha­ves zo­als clut­ches (klein chi­que tas­je voor een avond­je uit), iPad en iP­ho­ne ca­ses en por­te­feuil­les. De Lu­jo tas­sen en ac­ces­soi­res zijn ge­maakt van de bes­te run­der­hui­den. Het nieu­we luxe tas­sen­merk  is op­ge­richt in 2011 voor de vrouw, die vindt dat ze het waard is.

Wij van In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca zijn in­ge­scha­keld voor het ont­werp en de ont­wik­ke­ling. De luxe stijl van het tas­sen­merk heb­ben we door­ver­taald naar een pas­send ont­werp voor de web­si­te. De col­lec­tie tas­sen kun je be­kij­ken via het di­gi­ta­le bla­der­boek.

Ben jij het waard? http://www.de­lu­jo.nlBe­kijk dan hier de web­si­te van De Lu­jo