De groente -en fruitkraam van Puur

Groen­te en fruit be­stel­len via in­ter­net ligt mis­schien niet heel erg voor de hand. Maar bij groen­te -en fruit­kraam PUUR dach­ten ze daar an­ders over. Be­stel­lin­gen kon­den eerst al­leen aan de kraam zelf plaats­vin­den. Nu is het voor de klan­ten nog mak­ke­lij­ker ge­maakt. Ze hoe­ven nu al­leen de deur nog uit om de be­stel­ling op te ha­len. Be­stel­len zelf ge­beurt van­uit de luie stoel.

21-12-2012

PUUR biedt op de web­si­te nog een ex­tra ser­vi­ce. De be­zoe­ker vindt hier heer­lij­ke re­cep­ten die met de ge­koch­te pro­duc­ten ge­maakt kun­nen wor­den. De web­si­te heb­ben we sa­men met stu­dio Sty­ling ont­wik­keld.

Kan jij met dit weer wel ex­tra vi­ta­mi­nes ge­brui­ken? Surf dan snel naar http://puur-agf.nl/www.puur-agf.nl voor een be­stel­ling of de heer­lij­ke re­cep­ten.