Congres Intranet 2018

Over twee we­ken staan we weer op het Con­gres In­tra­net 2018 met een gloed­nieu­we stand! De voor­be­rei­din­gen zijn in vol­le gang en zo­juist zijn de heer­lij­ke goodies ge­ar­ri­veerd. Zien we jul­lie de 22ste?

12-03-2018