Capicaan aan het woord: Gaat niet, bestaat niet

In de­ze blogs­erie la­ten we On­li­ne Be­den­kers aan het woord over hun werk bij Ca­pi­ca. In de­ze edi­tie lees je het ver­haal van pro­ject­lei­der Jelle. 

Jelle 18-10-2017 Contact

De blog van Jelle vind je Bloghier