Capica Nieuws juni: Google plus one, wat is dat eigenlijk?

Ie­de­re maand ver­schijnt on­ze nieuws­brief met daar­in het laat­ste nieuws op in­ter­net ge­bied. In het Ca­pi­ca­Nieuws van de maand ju­ni vind je een ar­ti­kel over de nieu­we web­si­te van het CHIO Rot­ter­dam, leg­gen we je uit wat su­per­cookies zijn. En lees je de ins en outs van Goog­le + en Goog­le +1. 

01-07-2011

Wil je ie­de­re maand op de hoog­te blij­ven? Meld je dan aan voor het Ca­pi­ca­Nieuws.