Capica in magazine 'Rotterdamse Zakenvrouwen'

In het Hol­land Ca­si­no Rot­ter­dam is af­ge­lo­pen don­der­dag het ma­ga­zi­ne 'Rot­ter­dam­se Za­ken­vrou­wen' ge­lan­ceerd. 57 za­ken­vrou­wen uit Rot­ter­dam en om­ge­ving ver­tel­len over hun be­roep als on­der­ne­mer, over hun pas­sies en drijf­ve­ren. Ook mijn ver­haal maakt on­der­deel uit van dit ma­ga­zi­ne.

07-10-2010

Je leest hoe ik mijn car­ri­è­re ben be­gon­nen, hoe ik uit­ein­de­lijk bij Ca­pi­ca te­recht ben ge­ko­men en over de pas­sie die ik met mijn col­le­ga's deel: in­ter­net. Om­dat ik het leuk vind om mijn ver­haal met je te de­len, vind je /do­cu­ments/Ar­ti­kel%20Za­ken­vrouw%20Rot­ter­dam.pdfhier een PDF van het ar­ti­kel. Ik wens je veel lees­ple­zier!


Mar­lé­ne Baars