Capica groeit: drie nieuwe vacatures!

We tim­me­ren in­mid­dels al elf jaar aan de weg, de di­gi­ta­le snel­weg. En dat gaat lek­ker. Zo lek­ker dat we ons team steeds ver­der uit­brei­den. Op dit mo­ment wer­ken we met een team van tien vas­te me­de­wer­kers. En we zijn op zoek naar nog drie in­ter­net gek­ken. Want dat zijn we: gek op in­ter­net!

24-01-2012

Mis­schien zijn we wel op zoek naar jou. Wil je wer­ken bij een jong en dy­na­misch in­ter­net­bu­reau, waar ple­zier in je werk voor­op staat? Be­kijk dan de va­ca­tu­res. Er zit vast iets voor je bij.