Blog: Je kan niet nemen zonder te geven

Ge­ven, de­len en een re­la­tie op­bou­wen, zijn vol­gens Mar­cel de bouw­ste­nen om pret­tig za­ken te doen. Hoe hij dat aan­pakt? Daar­over ver­telt hij je meer in zijn blog.

03-02-2017

Lees bloghier de blog "Je kan niet ne­men zon­der te ge­ven" van Mar­cel.