Blog: Ja maar, wat levert het je op?

Ken je het ge­dach­ten­goed van Ber­t­hold Gun­ster over om­den­ken? Bij om­den­ken leer je op een ja-en-ma­nier in het le­ven staan in plaats van een ja-maar-ma­nier. Een ma­nier van den­ken die we bij Ca­pi­ca vol­op om­ar­men. Ster­ker nog, we pas­sen de the­o­rie van om­den­ken al heel vaak toe (en vin­den het nog leuk ook). 

Laird 22-08-2017 Contact

In Blogde­ze blog ver­telt Laird je meer over om­den­ken in on­ze da­ge­lijk­se prak­tijk.