Blog: een chatvenster op de website

Over­weeg je om een chat­ven­ster op je web­si­te te plaat­sen? Met een chat­ven­ster kun­nen be­zoe­kers op een een­vou­di­ge ma­nier di­rect een vraag be­ant­woord krij­gen. Eric geeft je in zijn blog 6 prak­ti­sche tips om van de­ze func­ti­o­na­li­teit een suc­ces te  ma­ken. 

Eric 10-04-2017 Contact

Lees Bloghier de blog van Eric