Bezoek ons tijdens het Congres Intranet 2018

Ook tij­dens de­ze 10de edi­tie van het Con­gres In­tra­net 2018 is Ca­pi­ca weer aan­we­zig met een ei­gen stand. Net als voor­gaan­de ja­ren vindt het con­gres plaats in de Jaar­beurs (Utrecht). Zet 22 maart 2018 al­vast in je agen­da, want het be­looft weer een in­spi­re­ren­de dag te wor­den!

Eric 11-01-2018 Contact

On­ze on­li­ne be­den­kers pra­ten je tij­dens het con­gres graag bij over de laat­ste trends en ont­wik­ke­lin­gen rond­om het (so­ci­aal) in­tra­net.

Via de­ze web­si­te en on­ze Fa­cebookso­ci­al me­dia hou­den we je op de hoog­te! Wil je nu al­vast meer le­zen over het con­gres? Con­gresHier vind je meer in­for­ma­tie.