APK voor je website

Op een ef­fec­tie­ve web­si­te wor­den doe­len be­haald. Maar zijn je doe­len nog het­zelf­de als toen je hui­di­ge web­si­te 'li­ve' ging? Past je ver­haal nog bij je doel­groep? En is je web­si­te qua tech­niek nog van de­ze tijd? Of qua de­sign? Kort­om, is je web­si­te (nog) ef­fec­tief? Of is het in­mid­dels tijd voor een 'AP­K'?

Jelle 14-08-2017 Contact

Wil je eens spar­ren over jouw web­si­te? Lees dan APKhier ver­der.