Adobe

Op 12 april lan­ceer­de Ado­be de nieu­we ver­sie van Cre­a­ti­ve Sui­te na­me­lijk CS5. CS4 is nog niet zo lang ge­le­den uit­ge­bracht, maar toch vond Ado­be het tijd om CS5 uit te bren­gen. In de nieu­we ver­sie is de sa­men­wer­king tus­sen de pro­gram­ma's nog be­ter. Te­vens is de werk­snel­heid van de pro­gram­ma's ver­be­terd en zijn be­paal­de han­de­lin­gen kor­ter en mak­ke­lij­ker ge­maakt. Daar­naast heeft Ado­be ook ge­ke­ken naar de work­flow van de ge­brui­kers om de usa­bi­li­ty van de pro­gram­ma's te ver­ho­gen.

22-04-2010

 de-pa­ket­ten.jpg