Actiewebsite voor Winning workplaces

'Het cree­ë­ren van win­ning work­pla­ces is cru­ci­aal voor be­drij­ven om suc­ces­vol te zijn en ta­lent aan te trek­ken.' Dat is de re­den dat Jo­nes Lang Las­al­le de award voor 'Win­ning Work­pla­ce' bin­nen­kort gaat uit­rei­ken. Be­drij­ven kun­nen zich via de web­si­te www.win­ning­work­pla­ces.nl aan­mel­den

01-04-2011

Voor dit ini­ti­a­tief heb­ben we een ac­tie­web­si­te ge­maakt, waar­bij de twit­ter­feeds van #win­ning_work­pla­ce en #HNW (het nieu­we wer­ken) wor­den ge­toond. Ook zit er een leuk ef­fect in het me­nu. Als je een me­n­ui­tem kiest, klapt dit he­le­maal in en ver­schuift naar de lin­ker­kant.