6 wetten voor een goede mindmap

In de­ze blog ver­telt Eric je meer over het ma­ken van een goe­de mind­map. Een mind­map is ide­aal om in­for­ma­tie te struc­tu­ren. Bij­voor­beeld wan­neer je een sa­men­vat­ting wilt ma­ken of meer over­zicht wilt krij­gen in een pro­ject. 

12-01-2017

Ie­der­een kan een mind­map ma­ken

Wij ge­brui­ken de tech­niek van het mind­map­pen on­der an­de­re bij de con­tent­sor­te­rings­ses­sies die we bij op­dracht­ge­vers or­ga­ni­se­ren. Wil je zelf ook aan de slag met mind­map­pen? Ie­der­een kan een mind­map ma­ken. Hoe je dat doet? Blog mind­mapHier ge­ven we je 6 tips.