Natascha

Als de kof­fie op is rent ie­der­een naar Na­ta­scha, maar zij zorgt voor veel meer dan dat. We zijn ner­gens zon­der haar zorg­zaam­heid.

"Ik wil graag al­les re­ge­len voor ie­der­een; ik zorg voor de lunch en kan­toor­be­no­digd­he­den, maar ik ben ook ver­ant­woor­de­lijk voor abon­ne­men­ten­be­heer, hos­ting en fac­tu­ra­tie. Ik be­gon hier ze­ven jaar ge­le­den als ac­count­ma­na­ger en heb in­mid­dels zelf mijn func­tie vorm­ge­ge­ven. Het mooie aan Ca­pi­ca is dat ie­der­een vol pas­sie en over­ga­ve werkt. Je kunt je voor­stel­len: mijn dag is nooit saai!"

Neem contact op met Natascha

(010) 425 50 75