Minoe

klei­ne da­me. eer­lijk, di­rect en niet al­tijd tac­tisch maar ver­der wel ge­zel­lig

" Dat we een goed team vor­men, Ca­pi­ca en ik, heb­ben we be­we­zen tij­dens de ve­le pro­jec­ten die we sa­men re­a­li­seer­den toen ik nog een klant was. En nu maak ik deel uit van dit cre­a­tie­ve team. Mijn doel is om er­voor te zor­gen dat an­de­ren net zo en­thou­si­ast wor­den over Ca­pi­ca als ik ben."

Neem contact op met Minoe

(06) 17 55 28 61
Blogs van Minoe
Minoe 19-04-2018
De taal die HTML heet

Bij een nieuwe baan horen nieuwe collega's. Ik kende een aantal Capicanen al van de projecten die we samen uitvoerden. Mijn contactpersoon was meestal één van de projectleiders. Allen klantvriendelijk, servicegericht, communicatief vaardig en oplossingsgericht. Beetje zoals ik ben dus.

Minoe 13-04-2018
Adoptieplan, wat is dat nou weer?

Mijn nieuwe uitdaging bij Capica. Ik keek enorm uit naar de eerste werkdag. De avond ervoor ging ik extra vroeg naar bed, want ik wilde me natuurlijk niet meteen verslapen op mijn eerste werkdag.

Minoe 06-04-2018
Capicaan aan het woord: 3 jaar, 3 projecten en vele sprints verder

2015 was zo'n jaar. Ik stond stil in mijn ontwikkeling en sleepte mezelf elke ochtend weer uit bed. Het was tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.