Marcel

Mar­cel is een echt men­sen­mens. Bij Ca­pi­ca zet hij zijn ta­lent in om nieu­we re­la­ties op te bou­wen.

"Ik ben niet van de glad­de ver­koop­praat­jes. Ik ver­tel je ge­woon het ver­haal waar het om gaat en dat doe ik met hart en ziel. Hoe di­gi­taal we ook zijn, het blijft men­sen­werk en men­sen wer­ken met el­kaar sa­men. Een re­la­tie met el­kaar aan­gaan is meer dan al­leen iets ver­ko­pen. Ik ben al­tijd op zoek naar de klik. In mijn ge­sprek­ken be­kijk ik hoe wij je het bes­te kun­nen hel­pen. Het gaat im­mers om het re­sul­taat dat jij met je web­si­te, in­tra­net of be­drijfs­soft­wa­re be­haalt."

Neem contact op met Marcel

(06) 20 42 05 50
Blogs van Marcel
Marcel 01-05-2017
Netwerken anno 2017

Wist je dat er maar liefst 7 miljoen Nederlandse professionals actief zijn op Linkedin? Als je uitgaat van een gemiddelde beroepsbevolking van 9 miljoen, dan is dat aantal dus ontzettend hoog. Volgens LinkedIn brengt een nieuwe connectie gemiddeld 400 potentiële nieuwe relaties op. Als ik dit vergelijk met een gemiddelde (offline) netwerkbijeenkomst 'van vroeger', dan is dit natuurlijk een wereld van verschil.

Marcel 22-03-2017
Samenwerken 2.0: Interne communicatie steeds hoger op de agenda

Nederland heeft gekozen. De verkiezingen zijn achter de rug en iedereen kijkt met spanning uit naar de uitkomst van deze formatieperiode. Wat kunnen we de komende vier jaar verwachten? En hoe gaan de partijen onderling samenwerken? Ik voorzie daar nog best wel een uitdaging. Want de verschillen tussen de partijen, en daarmee ook de belangen, zijn groter dan ooit. Nu gaat dit over het bestuur van een land. Op een ander niveau zien we dit ook terug in het bedrijfsleven. Ook binnen organisaties kan er sprake zijn van verschillen, denk bijvoorbeeld maar aan de welbekende eilandjescultuur.

Marcel 03-02-2017
Je kan niet nemen zonder te geven

Het verkopen van een product gaat veel verder dan het sluiten van een deal. Het gaat om de ultieme klantbeleving. Of je nu wel of niet zaken met elkaar gaat doen, uiteindelijk moeten we met een goed gevoel uit het gesprek komen. Ik noem dat adviserend verkopen met een persoonlijke touch. Mijn gesprekspartner heeft altijd iets aan het gesprek gehad. Geven, delen en een relatie opbouwen, zijn wat mij betreft de belangrijkste bouwstenen om prettig zaken te doen.