Laird

Laird leest tus­sen de re­gels door. In­no­va­tie kan hem niet snel ge­noeg gaan. Bij Ca­pi­ca is hij de voor­man op tech­nisch ge­bied.

"Puur uit on­der­ne­mers­drift richt­te ik zes­tien jaar ge­le­den Ca­pi­ca op met twee an­de­re on­der­ne­mers. We zijn een be­vlo­gen be­drijf waar de klant­be­le­ving su­per­cen­traal staat. We gaan el­ke dag voor het bes­te re­sul­taat. Van­af het be­gin ligt mijn fo­cus op in­no­va­tie. We be­gon­nen met het bou­wen van web­si­tes, maar in­mid­dels doen we veel meer dan dat. Ik pro­beer nieu­we din­gen uit en als het werkt, gaan an­de­ren in het be­drijf hier­mee ver­der. Zo is ook het so­ci­aal in­tra­net ont­staan. Een sim­pel, ge­bruiks­vrien­de­lijk plat­form waar­door je goed je werk kunt doen. Die nieu­we ken­nis draag ik graag over. Bij­voor­beeld via mijn boek over het In­tra­net-evo­lu­tie­mo­del, via blogs en on­ze ken­nis­bank. Doen waar je goed in bent, dat is het be­lang­rijk­ste."

Neem contact op met Laird

06 - 24 56 41 01
Blogs van Laird
Laird 22-08-2017
Ja maar, wat levert het je op

Ken je het gedachtengoed van Berthold Gunster over omdenken? Bij omdenken leer je op een ja-en-manier in het leven staan in plaats van een ja-maar-manier. Een manier van denken die we bij Capica volop omarmen. Sterker nog, we passen de theorie van omdenken al heel vaak toe (en vinden het nog leuk ook).  

Laird 25-01-2017
AMP: Accelerated Mobile Pages

Heb je de term AMP al eens in je mobiele zoekresultaten van Google voorbij zien komen? In deze blog vertelt Laird je meer over deze techniek.

 
Laird 18-05-2017
Gamification op het intranet

Zelfs al heb je nog nooit van de term gamification gehoord, de kans dat je er al mee te maken hebt gehad is groot. Bij gamification worden gametechnieken toegepast in omgevingen waar je het niet direct verwacht. Belangrijkste reden om gamification in te zetten is het stimuleren van gewenst gedrag door in te spelen om de intrinsieke motivatie van mensen. Dat kunnen verschillende dingen zijn, zoals bijvoorbeeld de behoefte aan erkenning of status.

Laird 24-05-2016
Progressive web apps zijn de toekomst

Codemotion, dé tech conferentie voor software ontwikkelaars, streek dit jaar twee dagen neer in onze hoofdstad. Dit mondiale evenement wordt ieder jaar ergens anders gehouden en nu dus dicht bij huis. Reden voor Jefferson en mij om dit evenement te bezoeken en ons te laten inspireren. Het was nog best lastig kiezen tussen de verschillende sprekers. Per sessie konden we namelijk uit 5 sprekers kiezen. De verhalen van twee sprekers vond ik de moeite waard om met je te delen.

 
Laird 03-03-2017
Wat betekenen de technologische veranderingen voor jouw bedrijf?

De digitalisering gaat sneller dan we denken. Wil je als bedrijf succesvol blijven, dan zul je nu al moeten inspelen op technologische veranderingen van de toekomst. Maar het moeilijke hieraan is, waar staan we over tien jaar? Tien jaar geleden waren we al trots als we konden faxen, printen en scannen op één apparaat. Een lachertje. Tegenwoordig zit ons alles-in-een-apparaat in onze broekzak. Onze smartphone is een 'wonder' waar we bijna niet meer zonder kunnen. En die techniek in je mobiel wordt elk jaar slimmer. Ik denk dat de techniek over 30 jaar een miljard keer zo slim is als nu. We hebben nu al zelfrijdende auto's, robots in verzorgingstehuizen en we praten tegen SIRI. Het morele dilemma bij dit soort veranderingen is: wat moet een computer beslissen als hij autonoom een beslissing neemt?

Laird 24-03-2016
Het belangrijkste onderdeel van het intranet? Dat ben jij!

Was jij afgelopen dinsdag ook op het Congres intranet ? Het was weer een super interessante dag met internationale keynote speakers en een diversiteit aan break-out sessies. Onze stand werd druk bezocht met mensen die op zoek waren naar tools om medewerkers meer te betrekken bij het intranet en natuurlijk waren ze benieuwd naar hoe je een intranet succesvol maakt. Het boek 'De weg naar een succesvol sociaal intranet' kwam dan ook voor veel bezoekers als geroepen. Iedere bezoeker kon een exemplaar van het boek meenemen.