Jolanda

Jo­lan­da gaat graag op reis en als het even kan bui­ten de ge­baan­de pa­den. Ook in haar werk­veld laat ze zich niet te­gen hou­den door vas­te ka­ders.

Wat mij het meest aan­spreekt in mijn rol als mar­ke­ting- en com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur bij Ca­pi­ca, is dat ik hier al­le cre­a­tie­ve ruim­te krijg. Mijn per­soon­lij­ke doel? Ca­pi­ca nog ste­vi­ger op de di­gi­ta­le kaart zet­ten. De on­li­ne op­los­sin­gen die van­uit het team ge­cre­ëerd wor­den, zor­gen er­voor dat or­ga­ni­sa­ties écht ver­der ko­men. Ik zorg er on­der an­de­re voor dat de­ze op­los­sin­gen naar de bui­ten­we­reld ver­taald wor­den, om zo ook an­de­re or­ga­ni­sa­ties te in­spi­re­ren. Ook ben ik re­gel­ma­tig op lo­ca­tie bij op­dracht­ge­vers te vin­den om daar ons so­ci­aal in­tra­net te im­ple­men­te­ren. Daar­bij be­steed ik veel aan­dacht aan het he­le adop­tie­pro­ces. Kort­om, een veel­zij­di­ge en voor­al cre­a­tie­ve func­tie. 

Neem contact op met Jolanda

010 - 425 50 75
Blogs van Jolanda
Jolanda 20-11-2017
Online marketing trends voor 2018

Online marketing, ook wel internet marketing genoemd, is een vorm van marketing waarin producten en diensten online onder de aandacht gebracht worden bij de juiste doelgroep. Een vakgebied dat voortdurend in beweging is, bijvoorbeeld op het gebied van slimme data waarmee je nog gerichter kunt communiceren richting je doelgroep. Benieuwd naar de laatste trends en verwachtingen voor 2018? Ik vertel je er meer over in deze blog.

Jolanda 28-03-2017
Vlooien op de werkvloer....Goed idee!

Wat? Ja, je leest het goed. En nee, we hebben het natuurlijk niet over echte vlooien. Onlangs bezocht ik een congres waar bioloog Patrick van Veen sprak over de basale drijfveren in ons gedrag. Om inzicht te krijgen in ons gedrag doen hij en zijn collega's onderzoek bij chimpansees en gorilla's. Wat blijkt? Er zijn toch best wel wat overeenkomsten tussen de meeste organisaties en een apenrots.

Jolanda 23-10-2017
De comeback van de nieuwsbrief

Een jaar of 10 geleden verstuurde vrijwel ieder bedrijf wel een digitale nieuwsbrief. Met de komst van nieuwe (social) media verloor de nieuwsbrief echter aan populariteit. Sterker nog, het heeft zelfs een behoorlijke tijd best een stoffig imago gehad. Wat mij betreft onterecht. Dat de nieuwsbrief inmiddels weer helemaal terug van weggeweest is, vind ik dan ook een mooie (en logische) ontwikkeling.

Jolanda 11-07-2017
Een succesvolle kick-off van het nieuwe intranet

Met het projectteam heb je de afgelopen weken hard gewerkt aan het nieuwe intranet. Na een laatste uitvoerige check is het moment daar…. Jullie nieuwe intranet gaat live. Een spannend moment en bovendien een belangrijk onderdeel in het totale adoptieproces. Bij Capica besteden we tijdens de implementatie daarom veel aandacht aan dit moment. Maar hoe zorg je nu voor een knallende kick-off?