Jelle

Wil je Jelle blij ma­ken? Geef hem dan een spe­ci­aal­bier­tje. Hij proef­de al 205 ver­schil­len­de sma­ken. Bij Ca­pi­ca maakt hij jou het liefst blij met een mooi pro­duct.

"El­ke dag be­ge­leid ik pro­jec­ten van­af op­dracht­ver­le­ning tot op­le­ve­ring. Ie­de­re dag ziet er voor mij an­ders uit. Mij zal je het vaakst tref­fen als eer­ste aan­spreek­punt. Niet al­leen bij pro­jec­ten, maar ook daar­na als on­der­steu­ning in de help­desk. Al­leen maar mai­len zie je mij niet doen. Ik vind per­soon­lijk con­tact be­lang­rijk tij­dens een pro­ject. Een goed pro­duct valt en staat met een goe­de sa­men­wer­king, zo­wel in­tern als ex­tern. Maar het al­ler­be­lang­rijk­ste vind ik dat jij blij bent met je web­si­te, in­tra­net of be­drijfs­soft­wa­re. En ik doe er al­les aan om jou goed te hel­pen."

Neem contact op met Jelle

(06) 24 69 55 50
* verplichte velden
Blogs van Jelle
Jelle 30-01-2017
Beter eindresultaat met scrum. Maar hoe werkt dat scrummen precies?

Of je nu bedrijfssoftware, een website of een intranet laat bouwen; het blijft een omvangrijk en soms ook complex traject. Om het project tot een goed einde te brengen, werk ik met scrum: een methode om software te ontwikkelen. Scrum zorgt voor structuur en overzicht. Hoe werkt scrum eigenlijk?

×