Jelle

Wil je Jelle blij ma­ken? Geef hem dan een spe­ci­aal­bier­tje. Hij proef­de al 616 ver­schil­len­de sma­ken. Bij Ca­pi­ca maakt hij jou het liefst blij met een mooi pro­duct.

"El­ke dag be­ge­leid ik pro­jec­ten van­af op­dracht­ver­le­ning tot op­le­ve­ring. Ie­de­re dag ziet er voor mij an­ders uit. Mij zal je het vaakst tref­fen als eer­ste aan­spreek­punt. Niet al­leen bij pro­jec­ten, maar ook daar­na als on­der­steu­ning in de help­desk. Al­leen maar mai­len zie je mij niet doen. Ik vind per­soon­lijk con­tact be­lang­rijk tij­dens een pro­ject. Een goed pro­duct valt en staat met een goe­de sa­men­wer­king, zo­wel in­tern als ex­tern. Maar het al­ler­be­lang­rijk­ste vind ik dat jij blij bent met je web­si­te, in­tra­net of be­drijfs­soft­wa­re. En ik doe er al­les aan om jou goed te hel­pen."

Neem contact op met Jelle

(06) 24 69 55 50
Blogs van Jelle
Jelle 18-10-2017
Capicaan aan het woord: Gaat niet, bestaat niet

In deze blogserie laten we Online Bedenkers van Capica aan het woord over hun werk bij Capica. Wat maakt hun werk zo leuk? En waarom hebben zij ooit voor Capica gekozen? In deze blog neemt projectleider Jelle je mee in zijn werk. In 2009 maakte ik voor het eerst kennis met Capica. Ik volgde destijds de opleiding 'Digital Media Design and Technology' en mocht hier stage lopen. Ik was toen al een echte 'doener' en ik kreeg gelukkig ook alle ruimte om nieuwe dingen aan te pakken (en dus ook te leren). Na mijn stage heb ik mijn studie afgerond en ben ik onder andere naar Tanzania gegaan om vrijwilligerswerk te doen. Wederom een leerzame periode.

Jelle 06-06-2017
Work smarter

Je merkt dat collega's vaak dezelfde handeling uitvoeren, terwijl dit eigenlijk sneller kan. Of je ziet personeel zuchten, omdat een bepaalde taak veel tijd kost. Herkenbaar? Denk bijvoorbeeld aan een adreswijziging die in twee systemen moet worden doorgevoerd. Zonde van de tijd en het zorgt vaak voor een hoop frustratie. Het verbeteren van een werkproces kan heel complex zijn, maar vaak gaat het ook om hele kleine dingen.

Jelle 30-01-2017
Beter eindresultaat met scrum. Maar hoe werkt dat scrummen precies?

Of je nu bedrijfssoftware, een website of een intranet laat bouwen; het blijft een omvangrijk en soms ook complex traject. Om het project tot een goed einde te brengen, werk ik met scrum: een methode om software te ontwikkelen. Scrum zorgt voor structuur en overzicht. Hoe werkt scrum eigenlijk?