Jeffrey

Jef­frey or­dent het liefst al­les op kleur. Dit per­fec­ti­o­nis­me zie je ook te­rug in zijn ont­wer­pen en co­de.

"In 2011 be­gon ik als web­de­sig­ner en front-end de­vel­o­per bij Ca­pi­ca. Ik voel­de me ge­lijk thuis in dit jon­ge team. Ie­der­een heeft een pas­sie voor on­li­ne, een pas­sie die we da­ge­lijks de­len. Na veel sa­men­wer­ken met back-end de­vel­o­pers raak­te ik ge­ïn­te­res­seerd in het bou­wen van ap­pli­ca­ties. Ik vind het leuk om de lo­gi­ca ach­ter de pro­duc­ten te ver­zin­nen. Sinds 2015 volg ik de op­lei­ding Soft­wa­re En­gi­nee­ring. Hier­door ben ik all­round in­zet­baar op het ge­bied van de­sign en web­de­vel­op­ment. Dat maakt mijn werk nog di­ver­ser."

Neem contact op met Jeffrey

(010) 425 50 75
Blogs van Jeffrey
Jeffrey 07-09-2017
Capicaan aan het woord: De puzzel compleet

In deze blogserie laten we Capicanen aan het woord over hun werk bij Capica. Wat maakt hun werk zo leuk? En waarom hebben zij ooit voor Capica gekozen? In deze blog neemt front-ender (en inmiddels ook software engineer in opleiding) Jeffrey je mee in zijn werk.