Danny

De ma­ra­thon van Rot­ter­dam? Geen pro­bleem voor Dan­ny! Ook bij Ca­pi­ca zet hij graag die ex­tra stap. Al­les om het bes­te re­sul­taat neer te zet­ten voor on­ze klan­ten.

Ik ben Dan­ny, front-end de­vel­o­per bij Ca­pi­ca. Ik was op zoek naar een func­tie met meer uit­da­ging. Bij Ca­pi­ca heb ik die uit­da­ging ge­von­den. Sa­men met het team le­ve­ren we mooie (gro­te) on­li­ne pro­jec­ten op. Van­af mijn eer­ste werk­dag bij Ca­pi­ca viel het me ge­lijk al op hoe ge­dre­ven en vol en­thou­si­as­me ie­der­een hier te werk gaat. Ik zit hier he­le­maal op mijn plek en hoop nog ve­le mooie stap­pen te zet­ten bij Ca­pi­ca. 

Neem contact op met Danny

(010) 425 50 75