De eerste stappen naar een ISO-27001 certificering zijn gezet

De ko­men­de tijd le­ren wij de norm­ei­sen van de norm te in­ter­pre­te­ren en zul­len wij ons ma­na­ge­ment­sys­teem ver­be­te­ren vol­gens de­ze norm. 

19-04-2018