Laat een berichtje achter op het prikbord

Prikbord

Sociaal


De app Prik­bord wordt door de mees­te me­de­wer­kers snel om­armt, waar­door het een ge­schik­te app is om het ge­bruik van het in­tra­net te sti­mu­le­ren. Me­de­wer­kers le­ren op een laag­drem­pe­li­ge ma­nier hoe Ca­pi­ca in­tra­net werkt en le­ren col­le­ga's van an­de­re af­de­lin­gen ken­nen door­dat ze vraag en aan­bod met el­kaar uit­wis­se­len. Een soort in­ter­ne Markt­plaats dus. Twee­de­hands spul­len van­uit de or­ga­ni­sa­tie kun­nen ook wor­den aan­ge­bo­den via de app 'Vraag en aan­bod', zo­als bij­voor­beeld af­ge­schre­ven bu­reau­stoe­len.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

prik­bord.jpg